Proizvodi

BARCO-va oprema nadzornih centara je vodeća između profesionalnih rješenja za nadzorne centre proizvodnje, telekomunikacije, uslužne djelatnosti, nadzor prometa i sigurnosti. BARCO-vo stručno znanje i projekcijska tehnologija, mehanički dizajn, programska oprema, nadzorni sistem zidnog prikazivača i iskustvo korištenja omogućuje, da BARCO-ov samostalan nastup kod pojedinačnog projekta opreme centara vođenja.

BARCO-vi nadzorni centri imaju svoj vlastiti tehnološki dizajn, njihova rješenja su optimizirana za 24/7 rad kritičnih aplikacija i omogućuju potporu i raspoloživost sustavnih dijelova i servisa kroz cjeli životni vijek. Njihova konstantni trud na očuvanju visoke kvalitete R & D i prilagodljivost potrebama korisnika omogućuju dobru investiciju u nadzorni centar.

OverView cDG80-DL

OverView cDG80-DL