Osobna iskaznica

Naziv: MICOS SISTEMI d.o.o.
Adresa: Mihanovićeva 7, 21000 Split
Telefon: +386 (1) 256 26 75 (Slovenija)
+385 21 398 355 (Hrvatska)
Faks: +386 (1) 256 26 76 (Slovenija)
+385 21 398 355 (Hrvatska)
Mobitel: +385 91 4444 330 (Zoran Lah)
Mobitel: +385 91 1110 400 (Zoran Grubelić)
E-pošta: info@micos.si
Internetske stranice: http://www.micos.si/ ; http://www.micos.eu/
Godina osnivanja: 2005
Pravno organizacijski oblik: Društvo ograničene odgovornosti
Transakcijski računi: 250009-1101210833 Hypo Alpe Adria Bank, Zagreb
Transakcijski račun (devizni): 7001-217019
Matični broj: 1938347
Osobni identifikacijski broj: 54204062907