BARCO

Tvrtka BARCO je vodeći svjetski proizvođač na tržištu projekcijskih i vizualizacijskih rješenja. Na osnovi dobrog poznavanje tržišta i sistema organizacije razvija programske i aparature opreme za veliko zidne prikazivače, projekcijska rješenja za rad 24/7 senzitivnih aplikacija i sistema za vizualni nadzor.

Trenutačno je BARCO prisutan na tržištu medicine, sustavima obrane i sigurnosti, nadzoru prometa, avijaciji, medijima, digitalnim kinematografima, prezentacijama, simulaciji virtualne realnosti, izobražavanju, nadzoru usluga i proizvodnje.

BARCO ima svoje centralno sjedište u Belgiji i ima svoja odjele za prodaju i marketing, potporu korisniku, razvoj i proizvodnju u Evropi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji. U godini 2004. zapošljavao je oko 4400 ljudi i ostvario prodaju višu od 650 milijuna Eura.