Potpora korisnikom

Micos Sistemi u suradnji sa Barcom, i nakon ugradnje zidnog prikazivača, nudi dugogodišnju cjelovitu opskrbu za uspješno djelovanja sistema:

  • telefonska i elektronska opskrba stručnjaka za probleme u vezi programske ili strojne opreme,
  • intervencija na mjestu, kad je potrebna,
  • dobava i ugradnja rezervnih dijelova i potrošnog materijala,
  • nadgradnja programske opreme sa priloženom dokumentacijom,
  • preventivno održavanje.