Osebna izkaznica

MICOS – mikroračunalniški industrijski sistemi, sistemi vodenja in avtomatizacije, d.o.o.

Skrajšana firma: MICOS d.o.o., Ljubljana
Naslov: Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 256 26 75
Faks: +386 1 256 26 76
E-pošta: info@micos.si

ID DDV: SI99613271
Matična številka: 5358345
Število zaposlenih: 4
Leto ustanovitve: 1990
Pravno organizacijska oseba: Družba z omejeno odgovornostjo
Št. reg. vpisa: 1/4417/00; družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Transakcijski računi:
NLB 02045-0017005261
HBS 33000-0001082511

Spletne strani:
http://www.micos.si
http://www.micos.eu